Модуль upc-payment.js дозволяє використовувати сервіс прийому платежів UPC e-Commerce Connect за допомогою інтеграції Java Script на вашій сторінці.

Для підключення актуальної версії модуля використовуйте наступний код:<script src="https://ecconnect.com.ua/pub/utils/upc-payment-sdk/upc-payment.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://ecconnect.com.ua/pub/utils/upc-payment-sdk/upc-payment.css">

Прийом платежів за допомогою JavaScript API можна організувати наступним чином:

 • Окремою платіжною торінкою UPC
 • Окремим модальним вікном
 • В окремому html-елементі

Виклик платіжної сторінки UPC

Для виклику платіжної сторінки через JavaScript API, необхідно спочатку викликати:

UpcPayment({
  url: 'https://ecg.test.upc.ua/go/pay',
  payment: {
    Version: 1,
    MerchantID: "MerchantID",
    TerminalID: "TerminalID",
    locale: "ru",
    Signature: "Signature",
    Currency: 840,
    TotalAmount: 1,
    PurchaseTime: new Date().getTime(),
    OrderID: "OrderID",
    PurchaseDesc: "PurchaseDesc"
  }
})


Приклад платіжної сторінки:


Зовнішній вигляд платіжної сторінки може бути брендований в різні стилі. Детальніше про брендування платіжної сторінки

Відкриття в модальному вікні


Це спосіб дозволяє використовувати так званий платіжний iFrame. Для відкриття в модального вікна потрібно зробити виклик з настройками через параметр options зі значенням modal: true. Також можливо для вказати висоту і ширину modalHeight і modalWidth відповідно.

UpcPayment({
  url: 'https://ecg.test.upc.ua/go/pay',
  payment: {
    Version: 1,
    MerchantID: "MerchantID",
    TerminalID: "TerminalID",
    locale: "ru",
    Signature: "Signature",
    Currency: 840,
    TotalAmount: 1,
    PurchaseTime: new Date().getTime(),
    OrderID: "OrderID",
    PurchaseDesc: "PurchaseDesc"
    },
    options: {
      modal: true,
      modalHeight: '500px',
      modalWidth: '700px'
    }
})

Приклад модального вікна на сторінці інтернет-магазину:


Важливо

Для включення сервісу прийому палатежей через iframe, зв'яжіться будь ласка з нашою підтримкою по ec@upc.ua із зазначенням інформації про домен (url-адресі сайту) на якому буде використовуватися ця можливість.Відкриття в окремому html елементі

Цей спосіб дозволяє викликати платіжний iframe всередині існуючої сторінці, наприклад поруч з описом продукту. Для відкриття в окремому html елементі потрібно вказати в опціях wrapper обраний html element:

UpcPayment({
   url: 'https://ecg.test.upc.ua/go/pay',
   payment: {
     Version: 1,
     MerchantID: "MerchantID",
     TerminalID: "TerminalID",
     locale: "ru",
     Signature: "Signature",
     Currency: 840,
     TotalAmount: 1,
     PurchaseTime: new Date().getTime(),
     OrderID: "OrderID",
     PurchaseDesc: "PurchaseDesc"
   },
   options: {
     wrapper: document.getElementById('wrapper-pay'),
   }
})

Приклад платіжної сторінки в HTML елементі:


Параметри виклику UpcPayment

 • url - посилання на платіжну сторінку
 • payment - об'єкт платіжної форми
 • options - об'єкт конфігурації виклику


Параметри payment об'єкта

 • Version - версія
 • MerchantID - індентіфікатор торговця
 • TerminalID - індентіфікатор терміналу
 • locale - двозначний код мови платіжної сторінки
 • Signature - підпис платежу, формується на стороні торговця см. За посиланням
 • Currency - тризначний код валюти
 • TotalAmount - загальна сума платежу в копійках
 • PurchaseTime - час покупки в timestamp
 • OrderID - індентіфікатор замовлення
 • PurchaseDesc - опис покупки


Параметри options об'єкта

 • modal - boolean тип в сенсі true відображає платіжний iframe в модальному вікні
 • wrapper - HTMLElement де повинен відмалювати платіжний iframe
 • modalWidth - string, ширина модального вікна
 • modalHeight - string, висота модального вікна


Інтерфейси

Виклик функції UpcPayment

UpcPayment(params: UpcPaymentParamsI)


export interface PaymentFormI {

   Version: number;

   MerchantID: string;

   TerminalID: string;

   locale: string;

   Signature: string;

   Currency: number;

   TotalAmount: number;

   PurchaseTime: number;

   OrderID: string;

   PurchaseDesc: string;

}


export interface UpcPaymentOptionsI {

   modal?: boolean;

   wrapper?: HTMLElement;

   modalWidth?: string;

   modalHeight?: string;

}


export interface UpcPaymentParamsI {

   url: string;

   payment: PaymentFormI;

   options?: UpcPaymentOptionsI;

}

Формування підпису Signature

Детальна інструкція по формуванню підпису Signature в запитах - Формування підпису.

 • No labels