Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Метою даного опису є надання інформації щодо впровадження сервісу Installment Payments розробникам електронної торгової системи.

Для початку робіт необхідно отримати в Українському процесинговому центрі наступні дані:

  • Merchant_id
  • Terminal_id
  • Сертифікат платіжного шлюзу Ecommerce Connect
  • Доступ до адмін. панелі


Дивись також:

Children Display