Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Список необхідних перевірок в момент проведення транзакцій власником карти:

a) Розмір лімітів по сумі операції. Обмеження по сумі однієї операції і за сумою за період часу встановлює банк-еквайєр і підтримує сервіспровайдер.Актуальні на 1.04.2013 ліміти МПС:

 • Visa - USD $ 2500 в еквіваленті гривні для однієї операції безготівкового переказу.
 • Mastercard - сума операцій грошових переказів для одного власника картки в межах календарного місяця не повинна перевищувати USD $ 2500 в еквіваленті гривні.


b) Сервіс-провайдер повинен отримати прізвище, ім'я, по батькові та адреса відправника для транзакції переказу по карті MasterСard в разі, якщо сума переказу перевищує установлений платіжною системою ліміт в розмірі 5 000 гривень, і передавати отримані дані в транзакції. Якщо виконується переказ всередині одного банку, то ці дані запитувати і передавати немає необхідності.

c) Емітент карти відправника та емітент одержувача є резидентами країни еквайра. Валюта переказу тільки локальна (для України - гривня).

d) Зважаючи на особливі вимоги MasterСard до проведення розрахунків за транзакціями MoneySend питання відправки Payment транзакцій по MasterСard узгоджується з банком-еквайром в індивідуальному порядку. За замовчуванням, такі транзакції виконуються тільки для карток банку-еквайра.Банк-еквайєр може встановлювати більш низькі значення лімітів за сумами операцій, а також вводити додаткові обмеження і правила


При здійсненні всіх видів операцій грошового переказу потрібно дотримуватися таких правил МПС:

a) повідомляти клієнту-відправнику:

 • валюту виконуваної операції переказу;
 • суму розрахованих комісійних в валюті переказу;
 • обмеження на суму переказу;
 • переказ здійснюється між картками, емітованими тільки українськими банками.
 • термін доставки переказу залежить від типу переказу, але не більше двох робочих днів;
 • реквізити служби клієнтської підтримки. Якщо сервіс-провайдер не має власної служби підтримки, то необхідно надавати контакти служби підтримки банку-еквайра.

b) для підтвердження операції переказу клієнтом-відправником відображати реквізити операції:

 • дата та час;
 • номера карт відправника і одержувача;
 • сума і валюта переказу;
 • сума і валюта комісії;
 • загальна сума і валюта операції переказу;
 • опис операції або призначення переказу.

c) виключити можливість випадкового переказу (запитувати підтвердження на переказ у відправника). Транзакція відправляється на авторизацію тільки після підтвердження клієнтом-відправником реквізитів переказу;

d) виключити можливість випадкового повторного переказу (наприклад, відправник випадково повторно натиснув на кнопку "Відправити")

e) повідомляти клієнту-відправнику код (и) авторизації (Approval Code), якщо транзакція була авторизована успішно.

f) повідомляти клієнту-відправнику інформацію відповідно до чинного законодавства України. Наприклад, «Дана операція не може бути пов'язана з комерційною діяльністю».


Вимоги до чеку

Чек в паперовому та / або електронному вигляді формується в обов'язковому порядку і повинен містити інформацію, перераховану в пп. 2b і 2 e. Відповідно до вимог стандарту PCI DSS, на чек виводяться замасковані номера карток. Якщо операція була успішною, на чеку повинна бути відображена причина відмови.


 • No labels