Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Сервіс-провайдеру необхідно узгодити правила роботи з банком-еквайром (ліміти, комісійні та інші організаційні та фінансові питання).


2. Для виконання Funding і Payment по картах Visa необхідно зареєструвати кліше з MCC 6012. Для виконання переказ

ів по картках MasterCard, для Funding - зареєструвати кліше c MCC 6538, для Domestic Payment - MCC 6536. Для виконання грошових переказів необхідно вибрати одне з зареєстрованих кліше в якості основного. Основне кліше використовується для ідентифікації торговця в ECG і вказується у всіх запитах протоколу, також, за основним кліше виробляються перекази Card-to-Card Local. Сервіс-провайдеру слід враховувати, що кліше для авторизації і виконання розрахунків вибирається інтерфейсом ECG з зареєстрованих, виходячи з типу транзакції і типу карти.

Наприклад, якщо виконати переказ Card-to-Card з карти Visa на карту MasterCard, то в авторизаційної базі і відповідно в розрахунках, буде одна транзакція Funding по кліше Visa з MCC 6012 і одна транзакція Payment по кліше MasterCard з MCC 6536.

3. Сервіс-провайдер і банк-еквайєр несуть відповідальність за виконання вимог міжнародних платіжних систем і національного законодавства до грошових переказів. Сервіс-провайдер самостійно відстежують зміни в національному законодавстві, які стосуються переказам грошових коштів, і своєчасно їх застосовують.

4. При наданні послуг грошових переказів необхідно забезпечити дотримання стандартів PCI DSS.


  • No labels