Сервіс дозволяє визначити тип перекладу (local, domestic або cross-board), приналежність карти до платіжній системі, а також код карткового продукту. CardZone може використовуватися як для Card-to-Card, так і для Card-To-Account і Account-To-Card. За даними відповіді CardZone сервіс-провайдер проводить розрахунок суми комісійних.Endpoints

POST        https://ecg.test.upc.ua/mt/card_zone 

Тестове середовище

POST        https://secure.upc.ua/mt/card_zone

Рабоче середовищеПриклад запиту
<CardZoneRequest>
  <MerchantId>9752130</MerchantId>
  <TerminalId>E9879930</TerminalId>
  <TrackingId>fd4e1c67a2846ced849ee1bb76e739asd3563eb12</TrackingId>
  <CardFromNumber>4999999999990011</CardFromNumber>
  <CardToNumber>5559490000000148</CardToNumber>
</CardZoneRequest>

Опис параметрів запиту

ПараметрТипОпис
CardFromNumberОбов'язковий

string

Номер карти з якої здійснюється переказ

minLength: 13
maxLength: 19

CardToNumberОбов'язковий

string

Номер карти на яку здійснюється переказ

minLength: 13
maxLength: 19


Відповідь
<CardZoneResponse>
  <Status>
    <Code>000</Code>
    <Message>Operations on this card(s) are allowed</Message>
  </Status>
  <CardFromInfo>
    <CountryCode>UKR</CountryCode>
    <CardType>MCS</CardType>
    <Brand>MAST</Brand>
    <CardZone>DOMESTIC</CardZone>
  </CardFromInfo>
  <CardToInfo>
    <CountryCode>RUS</CountryCode>
    <CardType>TNW</CardType>
    <Brand>MAST</Brand>
    <CardZone>CROSS_BOARD</CardZone>
  </CardToInfo>
  <Signature></Signature>
</CardZoneResponse>

Опис параметрів відповіді

ПараметрТипОпис
OperationZoneОбов'язковий

string

Тип перекладу для складовою транзакції переказу коштів.

Допустимі значення: LOCAL, DOMESTIC, CROSS_BOARD

CardFromInfoОбов'язковий

string

Інформація по карті з якої списуються кошти і тип переклазу для операції Funding

CardToInfoОбов'язковий

string

Інформація по карті на яку зараховуються кошти і тип перекладу для операції Payment

CountryCodeОбов'язковий

string

Код країни банку-емітента картки згідно ISO 3166-1 alpha-3;

BrandОбов'язковий

string

Код платіжної системи

Допустимі значення: VISA, MAST, MAES, BORICA, PROSTIR, DINA, ONIX


CardTypeОбов'язковий

string

Код карткового продукту

CardZoneОбов'язковий

string

Тип переказу для даної карти

Допустимі значення: LOCAL, DOMESTIC, CROSS_BOARD, FORBIDDENВикористання CardZone сервісу опціонально і якщо, сервіс-провайдер вже володіє інформацією про тип перекладу, то CardZoneRequest робити не обов'язково. У разі переведення Card-to-Account в запиті CardZoneRequest можна вказувати тільки CardFromNumber. Відповідно, в разі переведення Account-to-Card можна вказувати тільки CardToNumber.Запит
<CardZoneRequest>
  <MerchantId>9752130</MerchantId>
  <TerminalId>E9879930</TerminalId>
  <TrackingId>fd4e1c67a2846ced849ee1bb76e739asd3563eb12</TrackingId>
  <CardFromNumber>4999999999990011</CardFromNumber>
</CardZoneRequest>

Відповідь
<CardZoneResponse>
  <Status>
    <Code>000</Code>
    <Message>successfully</Message>
  </Status>
  <OperationZone>DOMESTIC</OperationZone>
  <CardFromInfo>
    <CountryCode>UAH</CountryCode>
    <CardType>C</CardType>
    <Brand>VISA</Brand>
    <CardZone>DOMESTIC</CardZone>
  </CardFromInfo>
</CardZoneResponse>
 • No labels