Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Сервіс дозволяє визначити тип перекладу (local, domestic або cross-board), приналежність карти до платіжній системі, а також код карткового продукту. CardZone може використовуватися як для Card-to-Card, так і для Card-To-Account і Account-To-Card. За даними відповіді CardZone сервіс-провайдер проводить розрахунок суми комісійних.


Приклад запиту до сервісу CardZone і відповіді від нього для перекладу Card-to-Card:
<CardZoneRequest>
 <MerchantId>9752130</MerchantId>
 <TerminalId>E9879930</TerminalId>
 <TrackingId>fd4e1c67a2846ced849ee1bb76e739asd3563eb12</TrackingId>
 <CardFromNumber>4999999999990011</CardFromNumber>
 <CardToNumber>5559490000000148</CardToNumber>
</CardZoneRequest>


Відповідь
<CardZoneResponse>
<Status>
 <Code>000</Code>
 <Message>successfully</Message>
</Status>
<OperationZone>DOMESTIC</OperationZone>
<CardFromInfo>
 <CountryCode>UAH</CountryCode>
 <CardType>C</CardType>
 <Brand>VISA</Brand>
 <CardZone>DOMESTIC</CardZone>
</CardFromInfo>
<CardToInfo>
 <CountryCode>UAH</CountryCode>
 <CardType>MCS</CardType>
 <Brand>MAST</Brand>
 <CardZone>LOCAL</CardZone>
</CardToInfo>
</CardZoneResponse>


ПараметрЗначення
CardFromNumberНомер карти з якої виконується переказ
CardToNumberНомер карти на яку виконується переказ
OperationZoneТип перекладу {local, domestis, cross-board} для складовою транзакції переказу коштів.
CardFromInfoІнформація по карті з якої списуються кошти і тип перекладу для операції Funding
CardToInfoІнформація по карті на яку зараховуються кошти і тип перекладу для операції Payment
CountryCodeКод країни банку-емітента картки згідно ISO 3166-1 alpha-3;
BrandКод платіжної системи {VISA, MAST, MAES}; CardType - код карткового продукту
CardZoneТип перекладу для даної карти

Використання CardZone сервісу опціонально і якщо, сервіс-провайдер вже володіє інформацією про тип перекладу, то CardZoneRequest робити не обов'язково. У разі переведення Card-to-Account в запиті CardZoneRequest можна вказувати тільки CardFromNumber. Відповідно, в разі переведення Account-to-Card можна вказувати тільки CardToNumber.
Запит
<CardZoneRequest>
 <MerchantId>9752130</MerchantId>
 <TerminalId>E9879930</TerminalId>
 <TrackingId>fd4e1c67a2846ced849ee1bb76e739asd3563eb12</TrackingId>
 <CardFromNumber>4999999999990011</CardFromNumber>
</CardZoneRequest>

Відповідь
<CardZoneResponse>
 <Status>
  <Code>000</Code>
  <Message>successfully</Message>
 </Status>
 <OperationZone>DOMESTIC</OperationZone>
 <CardFromInfo>
  <CountryCode>UAH</CountryCode>
  <CardType>C</CardType>
  <Brand>VISA</Brand>
  <CardZone>DOMESTIC</CardZone>
 </CardFromInfo>
</CardZoneResponse>
 • No labels