Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Переказ коштів з використанням технологій Visa Personal Payments Money Transfer (VPP MT) і MasterCard Money Send (MC MS)

Структура запиту для перекладу Card-to-Card
<TransactionRequest>
 <MerchantId>9752130</MerchantId>
 <TerminalId>E9879930</TerminalId>
 <TrackingId>fd4e1c67a2846ced849ee1bb76e739asd3563eb12</TrackingId>
 <Amount>...</Amount>
 <Funding>...</Funding>
 <Payment>...</Payment>
</TransactionRequest>

Структура запиту для перекладу Card-to-Account
<TransactionRequest>
 <MerchantId>9752130</MerchantId>
 <TerminalId>E9879930</TerminalId>
 <TrackingId>fd4e1c67a2846ced849ee1bb76e739asd3563eb12</TrackingId>
 <Amount>...</Amount>
 <Funding>...</Funding>
</TransactionRequest>

Структура запроса для reversal on funding
<ReversalRequest>
 <MerchantId>9752130</MerchantId>
 <TerminalId> E9879930</TerminalId>
 <TrackingId> fd4e1c67a2846ced849ee1bb76e739asd3563eb12</TrackingId>
 <Amount>…</Amount>
 <Funding>…</Funding>
</ReversalRequest>

Структура запиту для перекладу Account-to-Card
<TransactionRequest>
 <MerchantId>9752130</MerchantId>
 <TerminalId>E9879930</TerminalId>
 <TrackingId>fd4e1c67a2846ced849ee1bb76e739asd3563eb12</TrackingId>
 <Amount>...</Amount>
 <Payment>...</Payment>
</TransactionRequest>

Дані Amount

Amount містить суму, валюту переказу та суму комісійних за переказ. Сума переказу і сума комісійних вказується цілим числом в мінімальних одиницях валюти. Числовий код валюти відповідно до стандарту ISO 4217.

Приклад для переказу 100 гривень з комісією в розмірі 1 гривня:


<Amount>
 <Value>10000</Value>
 <CurrencyCode>980</CurrencyCode>
 <Surcharge>100</Surcharge>
</Amount>
Дані Funding

Funding використовується для переказів Card-to-Card і Card-to-Aссount. Funding складається з PARes або CVV і CardInfo. Використання PARes або CVV залежить від схеми аутентифікації власника картки. PARes слід вказувати якщо власник картки пройшов аутентифікацію по 3D Secure (Verified by VISA / MasterCard SecureCode). PARes є відповіддю аутентифікації користувача на ACS (Access Control Server)


<Funding>
 <PARes>
  <Status>Y</Status>
  <CAVV>AAABCFg3aUFBSBAQlTdpEFX/7P4=</CAVV>
  <ECI>05</ECI>
  <CavvAlgorithm>2</CavvAlgorithm>
 </PARes>
 <CVV>123</CVV>
 <CardInfo>
  <CardNumber>4999999999990011</CardNumber>
  <ExpYear>2017</ExpYear>
  <ExpMonth>12</ExpMonth>
 </CardInfo>
</Funding>

У разі відсутності тега транзакція буде маркована ECI 07


Додатково торговець повинен вимагати у клієнта CVV2 код та підставити значення в тег <CVNum> *** </ CVNum>


Якщо карта проходити аутентифікацію на ACS MC або VISA (НЕ ACS банку емітента), то в результаті отримуємо данніе для заповнення тега PARes зі статусом A (* Attempt = Обробка даних аутентифікації не може бути завершена)

Funding при MV 3DS2 

Якщо операція відбувається по протоколу EMV 3DS2 то Funding буде виглядати наступним чином:

<PARes>
  <Status>Y</Status>
  <CAVV>jG+JLfgLI1qfCBAEF64YByEAAAA=</CAVV>
  <ECI>02</ECI>
  <EMV3ds>
    <DServerTransID>a15a0e47-4d89-4bb0-8ed6-ce0a9f43c5f8</DServerTransID>  <!--dsTransID значення XML відповіді-->
  </EMV3ds>
</PARes>

DServerTransID - обов'язковий параметр. EMV 3DS2 ідентифікатор транзакції, який ви отримаєте в XML-запиті

<CavvAlgorithm>3</CavvAlgorithm> -в разі EMV 3DS2 передавати не потрібно
Attempt

Authorization/Preauthorization
Для Visa
<PARes>
   <Status>A</Status>
   <CAVV>AAABCFg3aUFBSBAQlTdpEFX/7P4=</CAVV>
   <ECI>06</ECI>
   <CavvAlgorithm>2</CavvAlgorithm>
</PARes>	


Для Mastercard
<PARes>
   <Status>A</Status>
   <CAVV>hg8RdVI/XQLFCAEAJXPUBjYAAAA=</CAVV>
   <ECI>01</ECI>
   <CavvAlgorithm>3</CavvAlgorithm>
</PARes>


FULL 3D SECURE

Authorization/Preauthorization
Для Visa
<PARes>
   <Status>A</Status>
   <CAVV>jELT6UFg3aUFBSBAQlTdpEFX/7P4=</CAVV>
   <ECI>05</ECI>
   <CavvAlgorithm>2</CavvAlgorithm>
</PARes>	


Для Mastercard
<PARes>
   <Status>A</Status>
   <CAVV>jKYFg3aUFBSBAQlTdpEFX/7P4=</CAVV>
   <ECI>02</ECI>
   <CavvAlgorithm>3</CavvAlgorithm>
</PARes>


Дані для Reversal on funding
<ReversalRequest>
 <MerchantId>9752130</MerchantId>
 <TerminalId>E9879930</TerminalId>
 <TrackingId> fd4e1c67a2846ced849ee1bb76e739asd3563eb12</TrackingId>
 <Amount>
  <Value>100</Value>
  <CurrencyCode>980</CurrencyCode>
  <Surcharge>100</Surcharge>
 </Amount>
 <Funding>
  <ApprovalCode>121557</ApprovalCode>
  <RRN>509213298140</RRN>
 </Funding>
</ReversalRequest>
- Поля заповнюються на підставі оригінальної операції Funding

Дані Payment

Payment використовується для переказів Card-to-Card і Account-to-Card, Payment містить номер картки отримувача переказу.

Приклад Payment для Card-to-Card переказу:


<Payment>
 <RecipientCardNumber>555949000000148</RecipientCardNumber> 
</Payment>

У деяких випадках, таких як, перевищення ліміту на суму переказу або Cross-board переказ, необхідно вказувати персональні дані відправника коштів в SenderInfo.

Приклад Payment для Card-to-Card перекладу з персональними даними:
<Payment>
 <SenderInfo>
  <Name>Ivan Ivanov</Name>
  <Address>
   <Zip>01001</Zip>
   <Country>UAH</Country>
   <City>Kiev</City>
   <Street>Moskovsky av., 9</Street>
  </Address>
 </SenderInfo>
 <RecipientCardNumber>5559490000000148</RecipientCardNumber>
</Payment>

Для переказів Account-to-Card Payment повинен містити номер банківського рахунку відправника (сервіс-провайдера).

Приклад Payment для Account-to-Card:
<Payment>
 <RecipientCardNumber>5559490000000148</RecipientCardNumber>
 <SenderAccountNumber>26385001215533</SenderAccountNumber>
</Payment>

Відповідь на Payment і Funding

Відповідь на запити Payment і на Funding містять результати авторизації за операціями Payment і Funding, а також кліше, за яким була зроблена операція. Відповідь на запити Payment і на Funding є практично ідентичними, за винятком поля CVResult в FundingResult. CVResult присутнє у відповіді в тому випадку, якщо Funding авторизується з CVV. Відповідь від авторизаційної системи міститься в FundingResult і PaymentResult.ПараметрЗначення
DateЧас виконання транзакіі Payment або Funding в форматі YYYY-MM-DD HH:MI:SS +TimeZone
ApprovalCodeКод авторизації
RRNRetrieval Reference Number
AuthCodeКод відповіді авторизаційної системи
MerchantClicheКліше, за яким була виконана транзакція

Приклад відповіді на Card-to-Card переклад
<TransactionResponse>
 <Status>
  <Code>000</Code>
  <Message>transaction complete</Message>
 </Status>
 <FundingResult>
  <Date>2013-07-15 18:05:43 +0000</Date>
  <ApprovalCode>565940</ApprovalCode>
  <RRN>070513414191</RRN>
  <CVResult>M</CVResult>
  <AuthCode>000</AuthCode>
  <MerchantCliche>
   <MerchantId>9752130</MerchantId>
   <TerminalId>E9879930</TerminalId>
   <MCC>6012</MCC>
  </MerchantCliche>
 </FundingResult>
 <PaymentResult>
  <Date>2013-07-15 18:05:44 +0000</Date>
  <ApprovalCode>949777</ApprovalCode>
  <RRN>071002414201</RRN>
  <AuthCode>000</AuthCode>
  <MerchantCliche>
   <MerchantId>9752130</MerchantId>
   <TerminalId>E9879930</TerminalId>
   <MCC>6012</MCC>
  </MerchantCliche>
 </PaymentResult>
</TransactionResponse>


Відповідь на Reversal on funding

Поля у відповіді ідентичні до відповідей на Payment і Funding операції.


<ReversalResponse>
 <TrackingId>trantest1</TrackingId>
 <Status>
  <Code>000</Code>
  <Message>Approved</Message>
 </Status>
 <ReversalResult>
  <Date>2015-04-02 13:42:16 +0300</Date>
  <MerchantCliche>
   <MerchantId>9752130</MerchantId>
   <TerminalId>E9879930</TerminalId>
   <MCC>4829</MCC>
  </MerchantCliche>
  <ApprovalCode>121557</ApprovalCode>
  <AuthCode>000</AuthCode>
  <RRN>509213298140</RRN>
 </ReversalResult>
 <Signature></Signature>
</ReversalResponse>

Порядок виконання повернення коштів

Повернення коштів виконується з ініціативи сервіс-провайдера.

Так само реверсал на транзакцію Funding виконується автоматично в разі переведення з карти на карту, якщо після успішної авторизації транзакції Funding транзакція Payment була відхилена емітентом або платіжною системою. В цьому випадку реверсал на транзакцію Funding виконується автоматично.


Зміст:

 • No labels