Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Після підтвердження активації опції Installment Payments з боку Українського процесингового центру, торговець через Merchant interface встановлює парамерт «так» в поле «відправка умов розстрочки за допомогою Notify»


  • No labels